Terma Penggunaan

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN EKEDAI.MY ATAU PEMBUKAAN AKAUN, ANDA MEMBERIKAN PENGESAHAN DAN MENERIMA BAHAWA IA TIDAK BOLEH DITARIK BALIK DAN KEBENARAN KEPADA TERMA PERJANJIAN INI, TERMASUK TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN DAN DASAR YANG DIRUJUK DI SINI DAN / ATAU BERKAITAN BERSAMA-SAMA INI.

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SYARAT INI, SILA JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU MENGAKSES LAMAN INI.

 

1. Pendaftaran

Untuk menggunakan perkhidmatan atau ciri-ciri yang disediakan di Laman ini, anda perlu mendaftar. Anda dikehendaki memberikan maklumat tentang diri anda.  Ia mestilah benar, tepat, terkini dan lengkap dalam semua aspek. Sekiranya terdapat perubahan maklumat pendaftaran, sila maklumkan kepada kami dengan segera di alamat e-mel berikut bantuan@eKedai.my. Pihak pengurusan berhak menukar syarat-syarat pendaftaran dari semasa ke semasa.

Kata laluan akaun anda haruslah unik dan disimpan dengan selamat. Sekiranya terdapat sebarang pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran akaun anda, sila maklumkan kepada pihak pengurusan bantuan eKedai.my dengan segera.

Sila rujuk kepada Polisi Privasi kami untuk maklumat lanjut tentang bagaimana kami menggunakan data anda.

2. Kelayakan Untuk Pembelian

Untuk membuat pembelian di laman web ini, anda dikehendaki  memberikan butir-butir peribadi anda. Khususnya, anda mesti memberikan nama sebenar, nombor telefon, e-mel dan maklumat lain yang diminta seperti yang ditunjukkan. Anda juga diminta untuk memberikan butiran pembayaran yang dibuat dan menjamin kedua-duanya adalah sah dan betul serta mengesahkan bahawa anda adalah orang yang disebut dalam maklumat Bil yang disediakan.

Laman web ini disediakan hanya untuk individu dan orang lain yang memenuhi syarat-syarat eKedai.my . Kelayakannya ialah penggunaan kad kredit yang sah / debit oleh bank yang boleh diterima eKedai.my, yang permohonan diterima oleh eKedai.my dan yang telah diberi kuasa eKedai.my memproses caj atau caj pada kad kredit / debit mereka dalam jumlah harga pembelian keseluruhan untuk barangan yang mereka beli. Tambahan pula, anda bersetuju bahawa kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan oleh anda untuk menjalankan pemeriksaan anti penipuan.  Maklumat peribadi yang anda berikan boleh didedahkan untuk rujukan kredit atau penipuan agensi pencegahan, yang boleh menyimpan rekod maklumat tersebut.

Sila rujuk kepada Polisi Privasi kami untuk maklumat lanjut tentang bagaimana kami menggunakan data anda.

3. Pesanan

Semua pesanan adalah tertakluk kepada penerimaan dan ketersediaan. Produk dalam carta perbelanjaan anda tidak terpelihara dan boleh dibeli oleh pelanggan lain sehingga ia diperiksa. eKedai.my menawarkan produk untuk dijual yang berada dalam stok dan sedia untuk penghantaran dari pihak vendor.

eKedai.my akan menyimpan rekod transaksi anda untuk sekurang-kurangnya satu tahun.

4. Polisi Harga

Harga yang dipaparkan di Laman ini adalah dalam Ringgit Malaysia (RM).

Semua harga dan tawaran berlaku seperti yang diiklankan dari semasa ke semasa. Ketika ini, pasaran kami adalah di dalam Malaysia sahaja.

Harga akhir adalah dikira termasuk kos penghantaran dan Yuran Pemprosesan bagi transaksi melalui ipay88/Bank/Paypal/COD.

5. Penerimaan Pesanan

Sebaik sahaja anda membuat pilihan dan meletakkan pesanan, anda akan menerima e-mel mengakui butiran pesanan anda. E-mel ini BUKAN penerimaan pesanan anda, hanya pengesahan bahawa eKedai.my telah menerimanya, melainkan jika anda membatalkan pesanan tersebut.

Penerimaan pesanan dan penyiapan kontrak antara anda dan eKedai.my akan selesai apabila kami menghantar e-mel kepada anda untuk mengesahkan produk yang dipesan itu telah dihantar.

Kontrak jualan adalah di Malaysia dan bahasa kontrak adalah bahasa Melayu.

Kami boleh menolak untuk memproses dan menerima transaksi bagi apa-apa sebab atau menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang disebabkan oleh penarikan balik apa-apa barangan dari laman web ini samada atau tidak barang yang telah dijual, mengeluarkan, pemeriksaan atau menyunting mana-mana bahan-bahan atau kandungan di Laman ini, enggan untuk memproses transaksi atau menggantung apa-apa transaksi selepas pemprosesan telah bermula.

6. Pembayaran Produk

Pembayaran boleh dibuat dengan pembayaran semasa menerima hantaran produk (COD), pindahan tunai antara bank (online atau ATM), menggunakan kad credit/debit melalui Paypal dan apa-apa kaedah lain, yang boleh dengan jelas diiklankan di Laman ini dari semasa ke semasa. Bayaran akan didebitkan daripada akaun anda pada penghantaran pesanan anda melalui eKedai.my. Anda mengesahkan bahawa kad kredit / debit yang digunakan adalah milik anda atau yang anda telah dibenarkan secara khusus oleh pemilik kad kredit / debit untuk menggunakannya. Semua pemegang kad kredit / debit adalah tertakluk kepada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Jika penerbit kad pembayaran anda enggan membenarkan pembayaran untuk eKedai.my, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau tiada penghantaran.

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk membuat Laman kami yang selamat. Semua urus niaga menggunakan kad kredit / debit di laman web ini adalah diproses menggunakan gerbang pembayaran dalam talian yang selamat, yang melindungi maklumat kad anda. eKedai.my tidak menyimpan sebarang maklumat berkaitan kad kredit dan debit anda. Sekiranya anda menggunakan gerbang pembayaran online seperti Paypal, hanya pihak Paypal yang menyimpan maklumat berkenaan.

Tambahan pula, kami mengambil langkah yang munasabah, setakat  dalam kuasa kami untuk berbuat demikian, untuk menyimpan butir-butir pesanan dan pembayaran yang selamat anda, tetapi jika tiada kecuaian di pihak kami, kami tidak boleh bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang anda boleh hadapi jika pihak ketiga memperoleh akses yang tidak dibenarkan kepada mana-mana data yang anda berikan semasa mengakses atau membuat pesanan dari laman web ini.

7. Kod Promosi / Kupon Diskaun

Kod Promosi / Kupon Diskaun tidak boleh dipindah milik dan tidak ada alternatif wang tunai. Tambahan pula, mereka tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana kod lain promosi atau tawaran (dinyatakan sebabliknya), dan mesti ditebus sebelum tarikh tarikh luput, jika disediakan.

8. Pelanggaran Terma Penggunaan

Pelanggaran dasar ini boleh menyebabkan pelbagai tindakan, termasuk, tanpa had, mana-mana atau semua yang berikut:
a. Penghapusan penyenaraian
b. Had diletakkan di atas keistimewaan akaun
c. Penggantungan akaun dan penamatan berikutnya
d. Tuduhan jenayah
e. Tindakan sivil, termasuk tanpa had tuntutan ganti rugi dan/atau relief interim atau injunksi

Jika anda percaya Pengguna di Laman kami melanggar Terma Penggunaan ini, sila hubungi bantuan@ekedai.my.

9. Tanggungjawab Penjual

Penjual hendaklah menguruskan dengan baik dan memastikan bahawa maklumat yang berkaitan seperti harga dan butiran produk, jumlah stok dan terma-terma serta syarat-syarat jualan dikemaskini pada senarai penjual dan tidak memberikan maklumat yang tidak tepat atau mengelirukan.

Harga produk untuk jualan ditentukan oleh budibicara penjual. Harga produk dan caj penghantaran hendaklah termasuk semua jumlah yang akan dikenakan kepada Pembeli seperti cukai jualan, cukai nilai tambah, tarif, dan lain-lain dan penjual tidak boleh mengenakan caj kepada pembeli apa-apa jumlah tambahan dan berasingan.

Penjual bersetuju bahawa eKedai.my boleh pada budibicaranya melibatkan diri dalam aktiviti promosi untuk pihak penjual untuk mendorong urus niaga di antara Pembeli dan Penjual dengan mengurangkan, diskaun atau membuat bayaran balik yuran, atau dengan cara lain. Harga akhir yang pembeli akan bayar benar-benar akan menjadi harga yang pelarasan tersebut.

Penjual hendaklah mengeluarkan resit, invois cukai kepada Pembeli atas permintaan dan perlu disertakan di dalam pembungkusan penghantaran.

Penjual hendaklah menulis alamat pengirim dengan jelas dan tidak mengelirukan bagi tujuan pengembalian produk jika berlaku.

Sekiranya berlaku pengembalian produk, kos pengesposan pengembalian ditanggung oleh eKedai.my dengan menolak kos pengeposan daripada akaun pendapatan Penjual.

Jika pembeli mengadu dan menuntut pengembalian wang, penjual perlu memeriksa dan menyemak keadaan produk yang dikembalikan dan sahkan berhak untuk pengembalian wang. eKedai.my akan memproses pengembalian wang dalam tempoh 7 HARI bekerja dan pengembalian wang akan ditolak daripada akaun pendapatan Penjual.

Jika terdapatan tuntutan jaminan, Penjual perlu memeriksa, menyemak dan sahkan produk yang dibeli Pembeli mengalami kecacatan kualiti / rosak bukan disebab kecuaian Pembeli. Produk tersebut perlu ditukar dalam tempoh 7 HARI sekiranya mempunyai stok. Sekiranya tiada, Penjual perlu menghubungi Pembeli untuk tukaran produk sama jenis / fungsi / nilai atau mengembali wang kepada Pembeli. Penjual perlu memaklumkan kepada eKedai.my keputusan yang dibuat menerusi emel atau telefon.

Penjual mengakui dan bersetuju bahawa Penjual akan bertanggungjawab untuk membayar semua cukai, duti kastam dan bagi perkara yang dijual dan eKedai.my tidak boleh memberikan apa-apa nasihat undang-undang atau cukai dalam hal ini. Sebagai undang-undang dan peraturan-peraturan cukai boleh berubah dari semasa ke semasa, Penjual dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat profesional jika ragu-ragu.

Penjual mengakui dan bersetuju bahawa pelanggaran Penjual mana-mana dasar eKedai.my akan menyebabkan pelbagai tindakan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 8.

10. Perjanjian Penjual

Penjual produk yang anda beli berjanji kepada anda bahawa:
a. Produk mempnyai kualiti yang boleh diterima dan sesuai untuk tujuan yang mana ia ‘dijual’;
b. Produk sepadan dengan penerangan yang diberikan oleh penjual di laman paparan produk, serta mana-mana paparan produk;
c. Mereka akan menghormati sebarang janji nyata yang diberikan kepada anda yang tidak terkandung dalam syarat-syarat ini;
d. Produk dan keterangan bukan dusta, tidak tepat, mengelirukan, palsu, menyalahi undang-undang atau fitnah;
c. Produk dan penerangannya tidak melanggar sebarang undang-undang atau peraturan yang berkaitan (termasuk yang mengawal kawalan eksport, perlindungan pengguna, persaingan yang tidak adil, undang-undang jenayah, pornografi, anti-diskriminasi, amalan perdagangan atau perdagangan yang adil);

11. Penghantaran

eKedai.my akan memberitahu Penjual apabila eKedai.my menerima pesanan dan wang daripada pembeli. Setelah menyemak dan dipersetujui dengan pihak eKedai.my, Penjual kemudian membuat persiapan yang perlu untuk menyediakan produk yang dibeli, kemudian dihantar kepada Pembeli dan memberikan butiran seperti nama syarikat penghantaran, nombor tracking, dan lain-lain kepada Pembeli melalui Laman ini.

Penjual mesti menggunakan atau usaha beliau yang terbaik untuk memastikan pembeli akan menerima barang-barang yang dibeli dalam tempoh, yang mana berkenaan. eKedai menetapkan masa untuk proses penghantaran di antara 7 HARI atau tidak lebih daripada 14 HARI selepas pembayaran yang dibuat oleh pembeli pada penyenaraian produk yang dijual.

Pengguna memahami bahawa Penjual menanggung semua risiko yang terikat kepada mana-mana barang yang dibeli, dan bahawa Penjual mempunyai atau akan mendapatkan perlindungan insurans yang mencukupi untuk penghantaran barang yang dibeli. Dalam keadaan di mana barang yang dibeli rosak, hilang atau kegagalan penghantaran semasa penghantaran, pengguna mengakui dan bersetuju bahawa eKedai.my tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, perbelanjaan, kos atau yuran menyebabkan daripadanya dan Penjual dan/atau pembeli akan hubungi penyedia perkhidmatan penghantaran untuk menyelesaikan pertikaian tersebut.

12. Pertikaian

eKedai.my menggalakkan pengguna untuk berkomunikasi antara satu sama lain sekiranya mana masalah timbul dalam transaksi. eKedai.my adalah sebagai platform untuk pengguna untuk menjalankan perdagangan, pembeli perlu menghubungi penjual secara langsung untuk sebarang isu yang berkaitan dengan produk yang dibeli. Secara alternatif, pengguna boleh mendapatkan bantuan tribunal tuntutan untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian yang timbul daripada transaksi. Pengguna boleh menghantar permohonan bertulis kepada eKedai.my untuk membantu mereka dalam menyelesaikan isu-isu yang mungkin timbul daripada transaksi atas permintaan. eKedai.my boleh, pada budi bicara mutlaknya dan tanpa sebarang liabiliti kepada penjual dan pembeli, mengambil segala langkah perlu untuk membantu pengguna menyelesaikan pertikaian mereka. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Pengembalian.

13. Pendapatan Bersih, Komisyen dan Yuran Pemprosesan

Bagi setiap produk yang anda jual dengan jayanya, kami akan mentauliahkan akaun anda dengan pendapatan bersih (jumlah keuntungan) maksimum  yang akan dikira seperti berikut: Jumlah akhir Jualan ditolak Komisyen Kedai dan Caj Pemprosesan. Kadar Komisyen Kedai ditetapkan bagi semua jualan yang sempurna dibuat di laman web ini. Caj Pemprosesan (caj transakasi bayaran pembelian menerusi ipay88/bank/Paypal/COD) adalah pada kadar tetap iaitu 3.5% yang dikenakan kepada pembeli.

Penetapan kadar komisyen dan caj pemprosesan adalah di atas budibicara eKedai.my. Kadar ini boleh berubah dari semasa ke semasa tanpa perlu mendapat persetujuan sebagai Penjual ataupun Pembeli dan dimaklumkan kepada anda terlebih dahulu.

14. Pembayaran Pendapatan

eKedai.my akan membayar anda komponen harga produk daripada jumlah harga selepas ditolak caj pemprosesan (yuran bank, yuran paypal, yuran COD dan apa-apa jua yuran). Dalam usaha untuk kita melaksanakan perkara ini, anda memberi kuasa kepada eKedai.my untuk mengutip bayaran dan dimasukkan ke dalam akaun eKedai.my anda sebagai pendapatan anda, dan untuk mengagihkan pendapatan kepada anda. Kami mungkin menggunakan pelbagai gerbang pembayaran untuk melakukan perkara-perkara ini untuk urusan pengutipan.

Untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, hanya pendapatan anda daripada jualan barangan anda (dan pendapatan rujukan anda) akan dibayar kepada anda.

Perolehan Masa Pembayaran Dan Kaedah:

Anda meminta eKedai.my untuk memegang baki keuntungan anda sehingga anda meminta pembayaran. Anda boleh melakukan ini dengan mewujudkan permintaan pembayaran automatik. Kami akan terus memegang pendapatan anda sehingga kami menerima permintaan untuk pengeluaran kecuali atas sebab tertentu kita membuat keputusan untuk membayar pendapatan anda tanpa permintaan.
Apabila kami mendapat permintaan untuk pembayaran, kami akan membayar anda pada kitaran pembayaran pada hari ke-15 dan ke-30 setiap bulan.
Anda mesti memberikan kami butiran yang betul dan kaedah pembayaran apabila anda meminta pendapatan anda.
eKedai.my mempunyai hak untuk membayar pendapatan kepada anda, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara kami.
Anda boleh menanggung sebahagian atau semua perbelanjaan eKedai.my tanggung untuk proses pembayaran wang kepada anda.

Potensi Terdapat Potongan:

Kaedah pembayaran yang disediakan untuk pembeli untuk membeli barang-barang anda melibatkan ejen pembayaran yang mempunyai syarat-syarat standard mereka sendiri dan syarat-syarat mengenai bayaran balik, caj, fi dan urus niaga tanpa kebenaran (yang kami tidak mengawal). Jika transaksi eKedai.my pada produk adalah tertakluk kepada bayaran balik pembayaran ejen, caj, fi atau urus niaga tanpa kebenaran, kami secara automatik boleh memotong amaun yang dari akaun Pendapatan anda.
Anda atau kami juga boleh membuat keputusan untuk mengeluarkan kredit atau bayaran balik kepada pembeli dalam keadaan tertentu yang melibatkan isu-isu dengan produk anda yang digariskan dalam Syarat Pengembalian, atau transaksi yang boleh diterbalikkan untuk sebab-sebab lain. Jika itu berlaku, kami berhak untuk memotong daripada akaun Pendapatan Anda mana-mana jumlah yang sepatutnya dibayar kepada anda.

Kesilapan Pembayaran:

Kami akan terus memegang pendapatan anda jika kita tidak mampu untuk membayar pendapatan anda kepada anda untuk apa-apa sebab, termasuk jika:

a.  eKedai.my tidak mempunyai butiran pembayaran betul;
b. eKedai.my tidak boleh menghubungi anda dengan menggunakan maklumat hubungan yang telah dibekalkan;
c. Anda tidak membuat permintaan untuk pembayaran; atau
d. Anda meminta pembayaran dibuat kepada seseorang, institusi atau negara bahawa kita secara sah dilarang membuat pembayaran kepada, atau di mana terdapat batasan dalam sistem perbankan.

15. Penafian Pendapatan

Laman web ini dan perkara-perkara yang ia edarkan mengandungi strategi perniagaan, kaedah pemasaran dan nasihat perniagaan lain yang tanpa mengira keputusan dan pengalaman sendiri, tidak boleh menghasilkan keputusan yang sama (atau apa-apa keputusan) untuk anda. eKedai.my sama sekali tidak ada jaminan, tersurat atau tersirat, yang dengan mengikuti nasihat atau kandungan yang tersedia daripada laman web ini anda akan membuat memperolehi wang atau meningkatkan keuntungan semasa, yang mana terdapat beberapa faktor dan pembolehubah yang mula digunakan mengenai apa-apa perniagaan yang diberikan.

Terutamanya, keputusan akan bergantung kepada jenis model produk atau perniagaan, keadaan pasaran, pengalaman individu, dan situasi dan unsur-unsur yang berada di luar kawalan anda.

Seperti mana-mana perusahaan perniagaan, anda menanggung semua risiko yang berkaitan dengan pelaburan dan wang berdasarkan budi bicara anda sendiri dan atas perbelanjaan potensi anda sendiri.

16. Laporan Pelanggaran Hakcipta & Harta Intelek (IPR)

Pengguna adalah individu atau perniagaan yang bebas dan mereka tidak dikaitkan dengan eKedai.my dalam apa jua cara. eKedai.my bukanlah ejen atau wakil Pengguna dan tidak memegang dan / atau memiliki apa-apa barang dagangan yang disenaraikan di Laman ini.

Jika anda seorang pemilik hak harta intelek (“Pemilik IPR”) atau ejen yang diberi kuasa oleh Pemilik IPR ( “Ejen IPR”) dan anda percaya bahawa hak anda telah dilanggar, sila maklumkan kepada kami secara bertulis melalui e-mel kepada bantuan@ekedai.my dan memberikan kami dokumen yang diminta untuk menyokong tuntutan anda. Hal ini memberikan kami masa untuk memproses maklumat yang diberikan. eKedai.my akan memberi maklumbalas terhadap aduan anda seberapa segera untuk dilaksanakan.

Aduan ini perlu disediakan dalam bentuk yang ditetapkan oleh eKedai.my, yang boleh dikemaskini dari semasa ke semasa, dan mesti mengandungi sekurang-kurangnya perkara berikut: (a) tandatangan fizikal atau elektronik yang Pemilik IPR atau Ejen IPR (secara kolektif, “Pemberi Maklumat”); (B) perihal jenis dan sifat hak harta intelek yang didakwa telah dilanggar dan bukti hak; (C) butir-butir senarai yang mengandungi pelanggaran yang dikatakan itu; (D) maklumat yang mencukupi untuk membolehkan eKedai.my untuk menghubungi pemberi maklumat, seperti alamat, nombor telefon dan e-mel alamat fizikal pemberi maklumat itu; (E) suatu pernyataan oleh pemberi maklumat bahawa aduan itu difailkan pada kepercayaan yang baik dan penggunaan harta intelek seperti yang dikenal pasti oleh pemberi maklumat itu tidak diberi kuasa oleh Pemilik IPR atau undang-undang; (F) suatu pernyataan oleh pemberi maklumat bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat, melindungi kami untuk apa-apa ganti rugi kita yang mana menjejaskan akibat daripada maklumat yang diberikan oleh dan bahawa pemberi maklumat mempunyai hak yang sesuai atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak Pemilik IPR berkaitan aduan.

17. Penafian Liabiliti

Dengan membaca kandungan laman web ini atau dokumen-dokumen yang ditawarkan, anda menanggung semua risiko yang berkaitan dengan menggunakan nasihat yang diberikan, dengan pemahaman bahawa anda, semata-mata, yang bertanggungjawab untuk apa-apa yang boleh berlaku akibat daripada proses memasukkan maklumat ini ke dalam tindakan dalam apa-apa cara, dan tidak kira tafsiran anda terhadap nasihat tersebut.

Anda selanjutnya bersetuju bahawa syarikat kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk kejayaan atau kegagalan perniagaan anda sebagai hasil daripada maklumat yang diberikan oleh syarikat kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menjalankan usaha yang wajar anda sendiri mengenai operasi yang selamat dan kejayaan perniagaan anda jika anda bercadang untuk menggunakan mana-mana maklumat kami dalam apa-apa cara untuk operasi perniagaan anda.

Ringkasnya, anda memahami bahawa kami sama sekali tidak menjamin mengenai pendapatan akibat daripada menggunakan maklumat ini, dan juga hakikat bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk hasil apa-apa tindakan yang diambil di pihak anda sebagai hasil daripada apa-apa maklumat yang diberikan.

Di samping itu, bagi semua maksud dan tujuan anda bersetuju bahawa kandungan kami adalah untuk dipertimbangkan “untuk tujuan maklumat sahaja”. Sentiasa mendapatkan nasihat daripada profesional apabila membuat keputusan kewangan, cukai atau keputusan perniagaan.

DENGAN INI, SAYA TELAH MEMBACA PERJANJIAN INI DAN BERSETUJU DENGAN SEMUA PERUNTUKAN YANG TERKANDUNG DI ATAS DAN SEBARANG PENYEMAKAN AKHIR SELEPAS INI. DENGAN MENGKLIK “DAFTAR” SAYA MEMAHAMI BAHAWA SAYA MEWUJUDKAN TANDATANGAN DIGITAL, YANG SAYA BERHASRAT UNTUK MEMPUNYAI TINDAKAN DAN KESAN YANG SAMA JIKA SAYA MENANDATANGANI NAMA SAYA SECARA MANUAL.